Lời mở đầu

Khoa Quản lý Dự án là một trong 14 Khoa trực thuộc trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, với nhiệm vụ đào tạo hai chuyên nghành: Ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý Dự án (bắt đầu được đào tạo từ năm 2001) và Ngành Quản lý Công nghiệp (bắt đầu được đào tạo từ năm 2010). Cùng với sự phát triển của đội ngũ Giảng viên và số lượng sinh viên, vào ngày 01 tháng 10 năm 2007 Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định tách bộ môn Kinh tế kỹ thuật, thuộc khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện thành Khoa Quản lý Dự án.

Sau 15 năm đào tạo và 8 năm thành lập, tổng số các thành viên của Khoa có 22 cán bộ giảng viên bao gồm: 01 PGS, 04 TS, 16 Ths và  01 Thư ký- giáo vụ Khoa. Hầu hết các giảng viên được đào tạo từ các nước tiên tiến (Úc, Mỹ, Thụy Điển, Đài Loan, Pháp, Nhật, Hàn Quốc,…) Các thế hệ thầy và trò khoa Quản lý Dự án vô cùng tự hào về chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển. Khoảng thời gian chưa phải là dài đối với một Khoa trong trường đại học, nhưng đó là một chặng đường mang nhiều ý nghĩa. Tính đến nay, sau 10 khóa tốt nghiệp khoa Quản lý Dự án đã đào tạo tổng cộng trên 1.200 cán bộ kỹ thuật cho mọi miền của đất nước.

Khoa Quản lý Dự án trường Đại học Bách Khoa hiện nay là một trong những khoa có số điểm đầu vào cao nhất trường. Điều đó cho thấy nhu cầu xã hội và xu thế phát triển của các ngành nghề trong Khoa, đồng thời đây cũng là trọng trách đối với tập thể cán bộ của khoa Quản lý Dự án trong thời gian tới.

Ngoài việc đảm đương tốt khối lượng giảng dạy. Khoa đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy tâm huyết, giỏi chuyên môn năng động trong công tác nghiên cứu khoa học. Cùng với Nhà trường Khoa đã chú trọng tạo điều kiện và cử các cán bộ trẻ đi đào tạo các bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài để nâng cao kiến thức nghề nghiệp phục vụ cho mục tiêu chiến lược phát triển của Khoa. Trong thời gian tới, khoa Quản lý Dự án sẽ tiếp tục mở rộng ngành nghề đào tạo. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Khoa sẽ lập đề án mở đào tạo chương trình Đại học chất lượng cao. Đồng thời Khoa cũng sẽ nghiên cứu có kế hoạch mở  chương trình đào tạo Thạc sĩ tiến tới đào tạo Tiến sĩ các chuyên ngành trong Khoa.

Các thế hệ thầy và trò khoa Quản lý Dự án trường Đại học Bách Khoa tự hào về 15 năm đào tạo ấy, 15 năm vượt qua biết bao gian lao thử thách, lớn mạnh trưởng thành dần lên cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Bằng những chủ trương, biện pháp đồng bộ, thiết thực và đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, khoa Quản lý Dự án đang phấn đấu trở thành một khoa đào tạo và nghiên cứu khoa học  công nghệ có chất lượng cao, cung cấp cho đất nước và khu vực Miền trung & Tây Nguyên một lực lượng cán bộ trẻ có đạo đức có trình độ chuyên môn vững vàng thích nghi với xu thế cạnh tranh và hội nhập, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.