Ngành Kinh tế Xây dựng là một chuyên ngành sâu của ngành xây dựng, kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng với những công việc cụ thể như tài chính, kế toán, thống kê; công tác lập và thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; định giá và quản lý chi phí trong xây dựng; tổ chức thi công; lập hồ sơ dự thầu; triển khai thi công...Vậy để trở thành một sinh viên Kinh tế Xây dựng có đủ kiến thức và những khả năng giải quyết những công việc trên, bạn cần phải nắm các thông tin gì trong quá trình học tập?


1. Video giới thiệu tổng quan về ngành Kinh tế Xây dựng:  https://youtu.be/AwvUbC28qtc 

 

2. Các thông tin cần thiết đối với Sinh viên

Hệ thống thông tin sinh viên 

 

Hệ thống thông tin sinh viên

Trung tâm học liệu và Truyền thông

(Thư Viện Trường)

 

Thông tin Tuyển Sinh

 

Lịch học tập các lớp Học phần

 

Quy chế và Quy định Đào Tạo

 

Biển mẫu Công tác Sinh viên

Kế hoạch năm học

Hệ thống xác thực Bằng Tốt Nghiệp