STT

Họ và tên

Học phần đảm nhiệm

1

GVC. TS. Phạm Anh Đức 

Trưởng Khoa QLDA 

Trưởng Bộ môn Quản lý Dự án Xây dựng

Lý lịch:   Link SCV

E-mail: paduc@dut.udn.vn

Mobile: 091 345 2 678

1. Kinh tế đầu tư và Đồ án

2. Thẩm định dự án XD

3. Tin học ứng dụng QLDA

4. Phân tích định lượng trong Quản lý (QLCN)

5. Kinh tế Quản lý

6. Khởi tạo Doanh nghiệp

 

2

GV. NCS. Nguyễn Quang Trung

Phó Trưởng Khoa - Bí thư Chi bộ 

Lý lịch: Link SCV

E-mail: nqtrung@dut.udn.vn

Mobile: 0914048893

1. Kinh tế xây dựng

2. Kỹ thuật thi công và Đồ án (KTXD)

3. Tổ chức thi công và Đồ án (KTXD)

4. Định mức kỹ thuật (KTXD)

5. Lý thuyết Lãnh đạo & Quản lý

3

GVC. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng Bộ môn Quản lý Công nghiệp

E-mail:   nttthuy@dut.udn.vn

Mobile: 0905.017 917

1. Quản trị Tài chính (QLCN)

2. Kinh tế Quản lý

3. Chiến lược kinh doanh và Đồ án (QLCN)

4. Quản trị Nhân sự (QLCN)

4

GVC. TS. Bùi Nữ Thanh Hà

P.Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

Lý lịch: Link SCV

E-mail: bntha@dut.udn.vn

Mobile: 0947 85 33 55

1. Kế toán xây dựng và Đồ án (KTXD)

2. Thông kê doanh nghiệp (KTXD)

3. Kế hoạch và dự báo XD (KTXD)

4. Thẩm định dự án XD

5

PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh

Phó Hiệu Trưởng trường ĐHBK

Lý lịch: Link SCV

E-mail: ltkoanh@dut.udn.vn

Mobile: 0985756959

1. Kinh tế học (KTXD)

2. Kinh tế Quản lý

3. Kinh tế MT và luật MT (Môi trường)

4. Bản quyền & Sở hữu trí tuệ

6

GV. TS. Huỳnh Nhật Tố

Lý lịch: Link SCV

E-mail: hnto@dut.udn.vn

Mobile: 0935.555.311

1. Thiết kế hệ thống sản xuất và Đồ án (QLCN)

2. Quản trị sản xuất (QLCN) và Đồ án (QLCN)

3. Kinh tế Quản lý

4. Quản lý chuỗi cung ứng 

 

7

GV. TS. Phạm Thị Trang

Lý lịch: Link SCV

E-mail: pttrang@dut.udn.vn

Mobile:0905.223245

1. Tổ chức thi công và Đồ án (KTXD)

2. Quản lý Dự án XD (KTXD)

3. Kỹ thuật thi công và Đồ án (KTXD)

4. Định giá sản phẩm xây dựng (KTXD)

8

GV. NCS. Huỳnh Thị Minh Trúc

Lý lịch: Link SCV

E-mail: htmtruc@dut.udn.vn

Mobile: 0983122084

1. Tài chính DNXD (KTXD)

2. Toán chuyên ngành

3. Quản trị Doanh nghiệp XD (KTXD)

4. Kinh tế Xây dựng

9

GV. TS. Ngô Ngọc Tri

Lý lịch: Link SCV

E-mail: trinnqlda@gmail.com

Mobile: 0906506677

Đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Quản lý xây dựng tại Đài Loan 12/2016 - NTUST

Research Fellow  (02/2017 - 07/2018)
Department of Building
School of Design and Environment
National University of Singapore

10

GV. NCS. Hồ Thị Kiều Oanh

Lý lịch: Link SCV

E-mail: hothikieuoanh@dut.udn.vn

Mobile: 0987331665

 Nghiên cứu sinh ngành Quản lý xây dựng tại RMIT - Úc  _ 2015 - 2019

1. Kinh tế xây dựng

2. Quản trị doanh nghiệp XD và Đồ án (KTXD)

3. Định giá SP xây dựng (KTXD)

4. Quản lý dự án (QLCN)

11

GV. NCS. Mai Anh Đức

Lý lịch: Link SCV

E-mail: maduc@dut.udn.vn

Mobile: 0917981396

Nghiên cứu sinh ngành Quản lý xây dựng tại University of Wollongong (UOW) Úc - 01/2016 - 01/2020

1. Kỹ thuật thi công và Đồ án (KTXD)

2. Quản lý chất lượng XD (KTXD)

3. Kinh tế xây dựng (XDCĐ)

12

GV. TS. Đỗ Thanh Huyền

Lý lịch: Link SCV

E-mail: huyendt@dut.udn.vn 

Mobile: 0955882006

1. Kinh tế xây dựng

2. Quản trị doanh nghiệp XD và Đồ án (KTXD)

3. Thống kê và Dự báo (QLCN)

13

GV. TS. Trần Thị Hoàng Giang

Lý lịch: Link SCV

E-mail: tthgiang@dut.udn.vn

Mobile: 0982295416

 

1. Marketing căn bản (QLCN)

2. Luật Kinh tế - Xây dựng (KTXD)

 

14

GV. ThS. Hồ Dương Đông

Lý lịch: Link SCV

E-mail: hddong@dut.udn.vn

Mobile: 0902379784

1. Thiết kế hệ thống sản xuất và Đồ án (QLCN)

2. Quản trị sản xuất (QLCN)

3. Quản lý bảo dưỡng trong CN (QLCN)

4. Kinh tế Quản lý

15

GV. NCS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

Lý lịch: Link SCV

E-mail: dnakhoa@dut.udn.vn

Mobile: 0905030560

Làm nghiên cứu sinh tại Canada - 9/2016 

1. Marketing Công Nghiệp và Đồ án (QLCN)

2. Giao tiếp kinh doanh (QLCN)

3. Kỹ năng làm việc nhóm (ECE)

 16

GV. NCS. Trương Quỳnh Châu

Lý lịch: Link SCV 

E-mail: tqchau@dut.udn.vn

Mobile: 0914922319

1. Kinh Tế Xây Dựng

2. Quản lý Dự án (QLCN)

3. Anh văn chuyên ngành XD

4. Kiểm soát Khối lượng (QS) và Đồ án

 

 17

GV. NCS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Lý lịch: Link SCV

E-mail: nttnguyen@dut.udn.vn

Mobile: 0989228443

1. Kinh tế đầu tư và Đồ án (KTXD)

2. Thống kê - Dự báo

3. Kinh tế học

4. Kinh tế Quản lý

 18

GV. NCS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư

Lý lịch: Link SCV

E-mail: ndhthu@dut.udn.vn

Mobile: 0905620897

Làm nghiên cứu sinh tại Bỉ - 2/2017

1. Thống kê doanh nghiệp

2. Kinh Tế lượng 

3. Phân tích định lượng trong Quản lý

 19

GV. ThS. Nguyễn Thị Cúc

Lý lịch: Link SCV

E-mail:cucnguyen@dut.dut.vn

Mobile: 0979733617

1. Anh văn Chuyên ngành (QLCN)

2. Luật Kinh tế - Xây dựng

3. Quản lý Công nghệ

 20

GV. ThS. Nguyễn Hồng Nguyên

Lý lịch: Link SCV

E-mail: nhnguyen@dut.udn.vn

Mobile: 0985 568 748

1. Quản trị sản xuất và Đồ án (QLCN)

2. Thiết kế Hệ thống Sản xuất và Đồ án (QLCN)

3. Khởi tạo doanh nghiệp (Startup and Entrepreneurship)

 21

CN. Nguyễn Thị Hải Lý

Giáo vụ, kiêm Văn thư khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa 

E-mail: nthly@dut.udn.vn

Office: 0511.3737869

 22

GV. ThS. Lê Thị Huỳnh Anh

E-mail: lthanh@dut.udn.vn

Mobile:    0978 180 440

 - Hỗ trợ công việc BCN Khoa

- Học Cao học ngành Quản lý Công nghiệp - Đài Loan (NTUST) _Từ 02/2018

 23

GV. NCS. Trương Ngọc Sơn

E-mail: tnson@dut.udn.vn

Mobile:  093 589 3099

Trợ Giảng

 

 

 24

Tập sự Lê Thụy Ngọc An

E-mail: ltnan@dut.udn.vn

Mobile: 093 5478954

- Hỗ trợ công việc BCN Khoa

- Học Cao học ngành Quản lý Công nghiệp - Nhật Bản _Từ 10/2017 (Yamaguchi)

25

GV. TS. Nguyễn Thị Phương Quyên

E-mail: ntpquyen@dut.udn.vn

Mobile:    0978 470 601