💐💐💐 Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Hạnh Đoan lớp 16KX1 và Nguyễn Phương Thảo Nguyên lớp 16QLCN thuộc Khoa Quản lý dự án đã có thành tích học tập đặc biệt suất xắc, đạt danh hiệu Thủ khoa Ngành, khoá đào tạo 2016-2021 ❤

 Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Hạnh Đoan lớp 16KX1 và Nguyễn Phương Thảo Nguyên lớp 16QLCN thuộc Khoa Quản lý dự án đã có thành tích học tập đặc biệt suất xắc, đạt danh hiệu Thủ khoa Ngành, khoá đào tạo 2016-2021