Chúc mừng các Tân Kỹ sư Kinh tế Xây dựng vừa tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã gia nhập CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH.

Chúc mừng các Tân Kỹ sư Kinh tế Xây dựng vừa tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã gia nhập CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH.

 

Huỳnh Thị Thúy - 24/04/2022