Nhằm chăm sóc sức khỏe cho sinh viên trong thời gian học, trường Đại học Bách khoa tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho tất cả sinh viên khóa 2012-2017 và khóa 2013-2018 (kế hoạch cụ thể vui lòng xem file đính kèm). Đề nghị các lớp trưởng- Bí thư các lớp thông báo đến các bạn sinh viên để tham gia đầy đủ.

Lưu ý: Tất cả sinh viên phải tham gia khám sức khỏe đầy đủ, sinh viên nào không khám sức khỏe phải bổ sung giấy khám sức khỏe có chứng nhận của cơ sở y tế cho nhà trường theo quy định.

File thông báo chi tiết đính kèm theo