Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, tuyển dụng kỹ sư ngành Quản lý Công nghiệp

 

Chi tiết truy cập link: http://tuyendung.thaco.com.vn/nganh-quan-ly-cong-nghiep