Nhằm tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng như sau: - Vị trí việc làm: Chuyên viên đảm bảo chất lượng giáo dục đại học - Nơi làm việc: Ban đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN

Nhằm tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng như sau:
- Vị trí việc làm: Chuyên viên đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
- Nơi làm việc: Ban đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN
- Số lượng: 01-02 người
- Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/08/2015
- Yêu cầu công việc- tiêu chuẩn ứng viên- cách thức nộp hồ sơ: xem chi tiết Tại Đây