Công ty CP Xây dựng & Đầu tư DINCO tuyển dụng tại các vị trí:

Công ty CP Xây dựng & Đầu tư DINCO.
Tuyển dụng tại các vị trí:

  • Chỉ huy trưởng Xây dựng
  • Chỉ huy trưởng MEP
  • Giám sát chính
  • Giám sát
  • Kỹ sư QA/QC/QS
  • Kỹ sư QS đấu thầu.

Huỳnh Thị Nhị - 17/12/2021