Lễ công bố kết quả cuộc thi Thiết kế Video quảng bá chương trình đào tạo của khoa Quản lý Dự án: “Bay cao Quản lý Dự án” và Đối thoại giữa lãnh đại Khoa với sinh viên khoa Quản lý Dự án

Lúc 18h00 ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường F - Trường Đại học Bách khoa ĐHĐN, BCN Khoa cùng LCĐ Khoa tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi thiết kế Video quảng bá ngành nghề đạo tạo "Kinh tế Xây dựng" và "Quản lý Công nghiệp" do các lớp thiết kế. Bên cạnh đó BCN Khoa tổ chức phần đối thoại với sinh viên của Khoa về các vấn đề liên quan đến học tập, NCKH, môi trường học tập và các vấn đề khác.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo khoa Quản lý Dự án; Toàn thể giảng viên khoa QLDA và toàn thể sinh viên khoa Quản lý Dự án.

Thông tin cuộc thi đã công bố tại địa chỉ website "Cuộc thi thiết kế video quảng bá ngành nghề"