Là hoạt động thường niên của Khoa QLDA, Hành trình FPM đã ngày càng lan toả sâu rộng và thu hút được nhiều bạn tham gia. Ngày 19/02/2017, Hành trình FPM năm 2017 với tên gọi “THE AMAZING RACE PROJECT MANAGEMENT” sẽ chính thức bắt đầu. Ngay từ bây giờ, hãy cùng nạp năng lượng để sẵn sàng cho những thử thách ở phía trước nào các bạn!

Một số hình ảnh hoạt động: