Họp & thảo luận về triển khai Dự án nâng cao nhận thức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (IPP2) các trường Đại học khu vực Miền trung Việt Nam.

Sáng ngày 17/4/2017, tại Phòng Khách A - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh cùng đại diện IPP Phần lan trao đổi về triển khai Dự án nâng cao nhận thức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (IPP2) các trường Đại học khu vực Miền trung Việt Nam.

 

Thành phần tham dự gồm: Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện Dự án IPP2; Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án và nhóm giảng viên tham gia đào tạo IPP2 (ToT) thuộc trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN; Nhóm giảng viên tham gia đào tọa IPP2 thuộc Đại học Nha Trang và Cao đẳng Công nghiệp Huế.