Thực hiện Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021; Nhằm hỗ trợ cho các công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp và Thanh niên lập nghiệp. Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố và Dự án 19 Train (Trực thuộc JCI - Liên đoàn lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Đà Nẵng) phối hợp tổ chức cuộc thi "The Y Factor 2021" nhằm nâng cao nhận thức về nghề, năng lực bản thân và kết nối cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên ❤
Thực hiện Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021; Nhằm hỗ trợ cho các công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp và Thanh niên lập nghiệp. Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố và Dự án 19 Train (Trực thuộc JCI - Liên đoàn lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Đà Nẵng) phối hợp tổ chức cuộc thi "The Y Factor 2021" nhằm nâng cao nhận thức về nghề, năng lực bản thân và kết nối cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.
  1. Số lượng: 125 sinh viên (các bạn sinh viên đăng ký tham gia trực tuyến, BTC sẽ ghép nhóm ngẫu nhiên)
  2. Đối tượng: là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hướng đến các bạn sinh viên có đam mê hoặc đang theo học ngành Marketing.
  3. Thời gian đăng ký tham gia: 12/06/2021 - 27/06/2021
  4. Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, ĐN)
  5. Hình thức tham gia: đăng ký tham gia tại link https://theyfactor.19train.jcidanang.com/

Thông tin chi tiết xem tại hình ảnh đính kèm.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Train chức chương trình bao gồ»m: dựng chương trình đào ạo đào tạo. Tìm kiếm nguồn trợ, kinh chức trình. dựng đội ngũ trainer đào tạo cho các bạn sinh viên. Làm việc với Các trường Đại học, Cao đẳng với hoạch Trên thành quan tâm hỗ "The trường, biệt là các bạn theo học truyên thông Marketing. Factor 2021' Hội kính nghị đơn vị tốt điều kiện chức phối hợp chương trình TM. BAN THƯ KÝ ĐÀ TỊCH DỰ ÁN TRAIN GIÁM ĐỐC THÀNHPHO Công Hùng nhận: Trung Nguyễn Đức Kiên Thành Đoàn b/c); -Lưu t/h); àNăng,'

/.