Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho SV khóa 2017 Thời gian: ngày 12/11/2017 (Khoa QLDA - Buổi chiều) Địa điểm: Ký túc xá trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho SV khóa 2017 
Thời gian: ngày 12/11/2017 (Khoa QLDA - Buổi chiều)
Địa điểm: Ký túc xá trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

Chi tiết: Xem File đính kèm.