Hằng năm, Trung tâm HTSV&QHDN phối hợp với Cục Bất động sản Kinh tế Xây dựng – Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Ngày hội việc làm, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản uy tín đến sinh viên và tân kỹ sư có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

Hằng năm, Trung tâm HTSV&QHDN phối hợp với Cục Bất động sản Kinh tế Xây dựng – Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Ngày hội việc làm, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản uy tín đến sinh viên và tân kỹ sư có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.
Hai năm nay, do tình hình dịch bệnh, Ngày hội việc làm được tổ chức dưới hình thức online. Rất mong Quý Thầy lãnh đạo Khoa quan tâm, chia sẻ thông tin trên các diễn đàn của Khoa để những sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia Ngày hội. Thông tin chi tiết về chương trình:
Ngày tổ chức: 19/02/2022 (thứ 7)
Hình thức: Online qua Zoom
Link đăng ký: https://forms.gle/N5csrG25DeSVSfxW7
Hạn đăng ký: 14/02/2022
Chương trình có phiên dịch tiếng Việt
Bài đăng trên website và fanpage:
http://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbao/id/6826 
https://www.facebook.com/SSERC.DUT/videos/433731175164885
Registration Form: Online JOB MATCHING Vietnam, 19th February 2022
docs.google.com

Đoàn Thị Hòa – 09/02/2022