Nhằm giúp cho các sinh viên chuẩn bị ra trường hình dung được môi trường và cơ hội việc làm sau này, Khoa QLDA sẽ thống kê và liên tục cập nhật những thông tin tuyển dụng nhận được liên quan đến 2 ngành trong khoa trong File đính kèm.  Các thông tin cụ thể các bạn sinh viên xem tại những thông báo chi tiết trên website đã đăng tải.

Link file xem đầy đủ các thông tin: FIle thống kê thông tin tuyển dụng (2015-2016)

Lưu ý: Thông tin đầy đủ xem tại đường link, ảnh kèm theo mang tính minh họa.