Lễ trao bằng Tốt nghiệp Đại học được Nhà trường tổ chức vào ngày 03/02/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG F, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHĐN. Đăng ký dự Lễ: 08h00 - 11h00 ngày 02/02/2018.

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀO NGÀY 03/02/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG F, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHĐN.

Đăng ký dự Lễ: 08h00 - 11h00 ngày 02/02/2018.

Lễ chính, xem FILE đính kèm