Vui lòng xem các thông tin tuyển dụng bên dưới.

Vui lòng xem các thông tin tuyển dụng bên dưới.Thông tin tư vấn về tuyển sinh:

  • Hotline: 0888.477.377, 0236.3620.999
  • Email: tuyensinhbkdn@dut.udn.vn;
  • Fanpage: https://www.facebook.com/bachkhoaDUT/
  • Fanpage tư vấn tuyển sinh: https://www.facebook.com/DUTpage;
  • Zalo: https://zalo.me/dhbkdn2022

Nguyễn Ngọc Mai - 02/06/2022