Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tiếp tục tuyển sinh ngành Kinh Tế Xây Dựng do Khoa Quản lý Dự án quản lý và đào tạo (Mã ngành D580301), chỉ tiêu 100 sinh viên.

 

I.Tổ hợp môn xét tuyển:

1. Toán, Vật lí, Hóa học 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

II. Một vài thông tin tuyển sinh về ngành Kinh tế xây dựng qua các năm: 

Năm 2014: chỉ tiêu   80 - điểm vào ngành 18,5đ - tỷ lệ chọi 2,3

Năm 2013: chỉ tiêu 110 - điểm vào ngành 20,5đ - tỷ lệ chọi 4,5

Năm 2012: chỉ tiêu 120 - điểm vào ngành 18,0đ - tỷ lệ chọi 9,5

Năm 2011: chỉ tiêu 120 - điểm vào ngành 18,0đ - tỷ lệ chọi 9,5 

Năm 2010: chỉ tiêu 120 - điểm vào ngành 18,0đ - tỷ lệ chọi 9,5

Năm 2009: chỉ tiêu 120 - điểm vào ngành 17,0đ - tỷ lệ chọi 5,2

Năm 2008: chỉ tiêu 120 - điểm vào ngành 16,0đ - tỷ lệ chọi 4,8

Năm 2007: chỉ tiêu 100 - điểm vào ngành 19,5đ - tỷ lệ chọi 5,6

III. Cơ hội làm việc sau khi ra trường

Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại Sở xây dựng, Ngân hàng, Kho bạc, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, Cơ quan kiểm toán, các công ty - đơn vị (chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư và quản lý các công trình xây dựng v.v... hoặc tham gia nghiên cứu giảng dạy tại các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu. 

Sinh viên xem thông tin tuyển sinh mới nhất tại :Link chi tiết tuyển sinh DUT. 

Sinh viên xem thông tin hướng dẫn lập và nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa xem tại: Link hướng dẫn