Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021-2022 của Khoa Quản lý Dự án đã được tổ chức thành công tốt đẹp. 08 nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả nghiên cứu thật sự ấn tượng. Kết quả đánh giá của Hội đồng đã lựa chọn 03 đề tài xuất sắc để trao giải Nhất, Nhì, Ba.

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

Sáng nay ngày 17/02/2022, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021-2022 của Khoa Quản lý Dự án đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

08 nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả nghiên cứu thật sự ấn tượng. Kết quả đánh giá của Hội đồng đã lựa chọn 03 đề tài xuất sắc để trao giải Nhất, Nhì, Ba.

𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓:

Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG.

Giảng viên hướng dẫn: Cô ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Nhóm sinh viên:

1. Phạm Thị Khánh Linh

2. Phạm Thế Anh

3. Võ Trọng Hảo

4. Trần Thị Nhiểm

5. Trần Thị Thu Hoài

𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐍𝐇𝐈̀ :

Đề tài: AN APPLICATION OF DEEP LEARNING MODELS TO PREDICT COVID-19 CONFIRMED CASES IN VIETNAM.

Giảng viên hướng dẫn: Cô TS. Nguyễn Thị Phương Quyên.

Nhóm sinh viên:

1. Phạm Thị Hoài Ngọc

2. Nguyễn Thị Như Ngọc

3. Nguyễn Thị Thanh Ngân

4. Dương Thị Kim Thanh

5. Hứa Thị Minh Trâm

𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐁𝐀

Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH BIM 7D TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN.

Giảng viên hướng dẫn: Thầy TS. Ngô Ngọc Tri

Nhóm sinh viên:

1. Kiều Thị Nga

2. Lê Phan Vĩnh Tú

3. Phan Đăng Quyền

4. Lê Nguyễn Tài

5. Nguyễn Duy Thành

Một lần nữa, Khoa QLDA xin chúc mừng và cảm ơn tinh thần tham gia hết sức mình của tất cả cá nhân, tập thể trong cuộc thi NCKH năm nay.

--------------------

#FPM

#Kinhtexaydung

#Quanlycongnghiep