Các môn học chuyên ngành Kinh tế xây dựng & QLDA, sinh viên khoa QLDA không những được tiếp thu các kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện thêm kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm thông qua các báo cáo Đồ án môn học của sinh viên. Một số hình ảnh hoạt động của các buổi báo cáo về dự án nhóm và các thành viên khác trong lớp đặt câu hỏi.
 
Nhóm 01
Nhóm 02
Nhóm 03
Nhóm 04
Nhóm 05
Nhóm 06
Nhóm 07
Nhóm 08
Nhóm 09
Nhóm 10
Nhóm 11
Nhóm 12
Nhóm phản biện và các nhóm chất vấn