Ngày 22/12, tại VP Khoa đã tổ chức buổi ký nhận tài trợ của Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng 40 bộ phần mềm Dự toán ACITT 2015 được cài đặt tại phòng Mô phỏng máy tính của Khoa QLDA.

Ngày 22/12, tại VP Khoa đã tổ chức buổi ký nhận tài trợ của Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng 40 bộ phần mềm Dự toán ACITT 2015 được cài đặt tại phòng Mô phỏng máy tính của Khoa QLDA. Đến tham dự có Thầy PGS.TS Võ Chí Chính - Phó Trưởng phòng KHCN-HTQT.

Ông Lê Quang Nam - Phó Viện Trưởng trao tặng chứng nhận bản quyền cho Khoa về phần mềm Dự toán Acitt2015 được cài đặt.

Trong thời gian đến, Sinh viên của Khoa QDA sẽ được cung cấp và sử dụng miễn phí phiên bản Education dành cho việc học tập và làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

VP Khoa.