Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lê và Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN, Quỹ học bổng TLC sẽ trao cho các sinh viên Khoa Quản lý Dự án có hoàn cảnh cá nhân khó khăn, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Các nội dung BCN Khoa QLDA đã trao đổi với Công ty Xây dựng Tuấn Lê về chương trình Quỹ học bổng TLC cho sinh viên Khoa QLDA hàng năm như sau:

1. Số lượng: 05 (năm) suất học bổng trị giá 1.000.000/tháng và cấp liên tục trong 06 tháng.

2. Đối tượng: Sinh viên từ năm 3 trở đi ngành Kinh tế Xây dựng & Quản lý Dự án.

3. Hình thức cấp: Công ty TLC sẽ chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản cá nhân của sinh viên trước ngày 05 hàng tháng.

4. Công ty TLC sẵn sàng tiếp nhận thực tập tốt nghiệp và được nhận 70% mức lương của Kỹ sư chính thức nếu như có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

5. Công ty TLC cam kết nhận 100% sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên, Tiếng Anh giao tiếp tốt và có kết quả thực tập tốt tại Công ty TLC.

6. Thời hạn: đến ngày 15/5/2017, xét tuyển chọn và trao học bổng từ tháng 06/2017.

7. Hô sơ chuẩn bị gồm:

      + Đơn xin học bổng;

      + Kết quả học tập học kỳ gần nhất;

      + Giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khó khăn hợp pháp;

      + Giấy chứng nhận các giải thưởng, danh hiệu, hoạt động ngoại khóa. 

Hồ sơ chuyển về văn phòng Khoa QLDA, gặp Cô Nguyễn Thị Hải Lý để nộp.