Vinaconex 25 thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Vinaconex 25 thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

  1. Kỹ sư Xây dựng (Giám sát hiện trường, QS, QA-QC, Shopdrawing)
  2. Kỹ thuật HSE
  3. Chuyên viên đầu tư
  4. Kỹ sư lập giá thầu.

Mọi thông tin chi tiết các vị trí ứng tuyển vui long truy cập đường link website: http://www.vinaconex25.com.vn/tuyendung/chitiet/52

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINACONEX VINACONEX 25 KÝ Sบ XÂY DƯNG SHORDRAWING THUAT HSE CHUYÊN VIEN ĐẦU TƯ KỲ LAP GIA THÂU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Mọi thông in U ong liêr hệ 02363 626 778 0905 588 548 vinaconex25.com.vn ක ZAZ'