Vào lúc 17h00 thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016 tại Phòng họp khoa A304 , Ban chấp hành (BCH) Liên chi Đoàn khoa Quản Lý Dự Án đã tổ chức cuộc họp Kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2017.

    Buổi họp diễn ra với sự tham dự của cô Trần Thị Hoàng Giang – Bí thư BCH Liên chi, thầy Trần Đức Học – Phó bí thư BCH Liên chi và thầy Trương Ngọc Sơn cùng các bạn BCH Liên chi, BCH chi Đoàn, BCS các lớp.
    Cuộc họp đã tổng kết các hoạt động của Liên chi vừa qua, chuẩn bị cho những hoạt động sắp tới  đồng thời thông qua danh sách các đồng chí xin rút khỏi BCH LCĐ và tiến hành bầu cử, lấy danh sách nhân sự bổ sung vào BCH cũng như bầu cử Bí thư và Ban thường vụ của BCH. Vì lí do học tập và công tác, cô Trần Thị Hoàng Giang và bạn Hoàng Ngọc Linh đã xin rút khỏi BCH Liên chi. Cuộc họp đã tiến hành bầu cử 2 vị trí bổ sung vào BCH, bầu ra các vị trí Bí thư, Phó bí thư Liên chi nhiệm kì 2015-2017. Được sự tán thành cao, cuộc họp đã nhất trí bầu thầy Trần Đức Học giữ chức vụ Bí thư BCH Liên chi Đoàn, bạn Phạm Ngọc Trúc Quỳnh (Lớp 14KX) giữ chức vụ Phó bí thư Liên chi Đoàn đồng thời bổ sung thêm 2 bạn Lê Thị Anh Thi (lớp 13KX1) và Nguyễn Văn Thường (15QLCN) vào BCH. Thầy Trần Đức Học thay mặt BCH liên chi Đoàn cảm ơn sự tín nhiệm của các bạn đối với đội ngũ BCH Liên chi và BCH sẽ đoàn kết, quyết tâm cố gắng hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và xây dựng Đoàn khoa ngày một vững mạnh.

Đội ngũ BCH Liên chi Đoàn khoa Quản Lý Dự Án sau khi được kiện toàn- Nhiệm kì 2015-2017 

Hy vọng rằng BCH với một sự khởi đầu mới về nhân sự chủ chốt sẽ đem lại một luồng gió mới cho các hoạt động của BCH khoa nói riêng cũng như trong các hoạt động Đoàn trường nói chung!

Bài-Ảnh: Võ Thị Oanh