Được sự hỗ trợ và đồng ý của BLĐ nhà trường và tập thể Thầy Cô Khoa Quản lý dự án, một trong hai chương trình đào tạo bậc đại học của Khoa FPM là Kinh tế Xây dựng đăng ký vào lộ trình kiểm định chất lượng đào tạo chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA vào tháng 10 năm 2018.

Kiểm định chất lượng giáo dục hướng đến đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo. Qua đó, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Bên cạnh đó, kiểm định chất lượng giáo dục còn hướng đến mục đích giải trình với xã hội, với các cơ quan, các tổ chức tài trợ, cấp kinh phí. Hiện nay, nhiều tổ chức, cơ quan quan tâm đến việc chương trình đào tạo của Khoa đã được kiểm định chất lượng giáo dục hay chưa trước khi đưa ra quyết định hỗ trợ/tài trợ hay không cho chương trình đào tạo đó.

Hơn nữa, trước khi lựa chọn trường để đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo nào phụ huynh và học sinh cũng cân nhắc xem nhà trường hay chương trình đào tạo đó đã được kiểm định chất lượng giáo dục hay chưa.

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chứng tỏ là một công cụ hữu hiệu giúp nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và cụ thể là Đại học Bách khoa - ĐHĐN, duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

AUN là mạng lưới các trường hàng đầu của Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11/1995 và AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là chuẩn kiểm định chất lượng dành cho hệ thống các trường đại học thuộc khối ASEAN, được thông qua từ năm 1998 và được triển khai liên tục năm 1999 đến nay. AUN-QA hướng đến việc đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường Đại học trong khu vực theo các tiêu chuẩn chung của khu vực ASEAN.